Prachatické muzeum

http://www.prachatickemuzeum.cz

kontakt:
388 311­ 419
muzeum@pracha­tickemuzeum.cz


Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzejního spolku. Jeho počátky nebyly spjaty se stávající budovou. Muzeum bylo umístěno v přízemí budovy městské radnice. Teprve r. 1946 získalo městské muzeum pro své potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí, známý i pod názvem Sittrův dům. Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem, renesanční přestavba spadá do r. 1604. Díky bohaté malířské výzdobě patří k nejkrásnějším domům v Prachaticích. Jejím autorem je prachatický rodák, malíř Šebestián Hájek.

Sbírky muzea odpovídají svým počtem a charakterem významu středně velkého regionálního muzea, které vzešlo z muzea městského. Ze sbírek původního městského muzea pochází široká škála druhů sbírkových předmětů. Většinu tvoří vybavení měšťanské domácnosti, další část tvoří doklady venkovského života na Šumavě. Tento základ byl v následujících letech dále rozvíjen a obohacován o nová zaměření. V současné době čítá sbírka Prachatického muzea 13 podsbírek.

V muzeu můžete navštívit stálé expozice Zlatá stezka – cesta bílého zlata, Renesance – zlatý věk města, Pohled do minulosti města, Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna a naprosto ojedinělou expozici představující počátky muzejního výstavnictví Muzeum za císaře pána.