Městské muzeum a galerie Břeclav

http://www.muzeumbv.cz/

kontakt:
519 323 050
info@muzeumbv.cz


 


Městské muzeum a galerie v Břeclavi (dále jen MMG Břeclav) bylo založené jako příspěvková organizace města Břeclavi v dubnu 1995. Vlastní počátky muzejnictví však spadají do roku 1928, kdy byl založen Muzejní a vlastivědný spolek. Nadšená i fundovaná práce členů spolku však byla násilně přerušená rokem 1938. Po záboru města německým vojskem byli funkcionáři i členové spolku rozehnáni a sbírky ponechány bez jakéhokoliv zodpovědného správce na úřadě, část si jich členové rozebrali domů. Opětovné snahy znovu založit muzeum v Břeclavi se projevily po ukončení druhé světové války. Od 1. ledna roku 1948 se pod názvem Městské muzeum v Břeclavi stalo členem Svazu československých muzeí. Bohužel po roce 1961 došlo v oblasti muzejnictví k výrazným změnám. Muzeum v Břeclavi se nejprve stalo článkem v síti okresních muzeí a posléze zcela zaniklo. Teprve nová společenská situace vedla v roce 1992 k opětovnému ustavení Muzejního spolku v Břeclavi s cílem obnovit tradice muzejní práce a vybudovat profesionální zařízení. K naplnění snah došlo v lednu roku 1995, kdy město Břeclav vydalo zřizovací listinu příspěvkové organizace „Městské muzeum a galerie Břeclav“.

Hlavní budova muzea se do roku 2007 nacházela v prostorách bývalé židovské školy, postavené koncem 80. let 19. století. Od roku 2012 je tento objekt vrácen do správy MMG Břeclav, nyní pod názvem Lichtenštejnský dům. V přízemí sídlí Turistické informační centrum Břeclav, v prvním a druhém patře se nachází stálá expozice Historie rodu Lichtenštejnů. V půdních prostorách se nalézá Galerie v podkroví. Od roku 2008 se zázemí pracovníků instituce přesunulo do prostor zrekonstruovaného objektu pod vodárnou, kde probíhají krátkodobé výstavy. V roce 2000 byla předána do užívání muzea zrekonstruovaná synagoga. V ženské části galerie je instalována stálá expozice Židovství Břeclavi. Posledním objektem patřícím do správy muzea je bývalý lichtenštejnský lovecký zámeček Pohansko, v kterém byla v roce 2010 otevřena stálá archeologická expozice.