Mapová sbírka Univerzity Karlovy v Praze

http://www.mapovasbirka.cz/

https//www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/

kontakt:

221 951 950 
mapcol@natur.cuni.cz
Albertov 6, 128 43 Praha 2

  

Mapová sbírka je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Sbírka obsahuje podle poslední revize z roku 1980 kolem 130 000 map, 3000 atlasů a 80 globů. Přibližně polovinu této sbírky tvoří staré tisky. Svým rozsahem i obsahem je unikátní univerzitní sbírkou v celé Střední Evropě. Podobné univerzitní sbírky se nacházejí až v Paříži nebo v Oslu.

Obsahuje nejvýznamnější díla významných kartografů domácích, např. Klaudyána, Crigingera, Aretina,  Podolského, Komenského, Hollara, Vogta, Müllera, Helwiga. Výpravné sběratelské a tematické atlasy (historické, astronomické, vojenské, atd.), atlasy kartografických mistrů a umělců jako byli Mercator, Ortelius, de Jode, Hondius, nebo Janzoon jež vystupoval pod pseudonymem Willem Blaeu. Sbírka má též cenné globy od 17. století. Nejstarší datovaná díla pocházejí z 16. století. Ve sbírce byly také objeveny originální rukopisy 3. vojenského mapování v měřítku 1:25 000.

Díky projektu TEMAP (2011-2015) získala sbírka finanční prostředky na zaměstnance pro odbornou katalogizaci a digitalizaci. Zároveň probíhalo, čištění, balení, stěhování a přesignování fondu.