Institut umění - Divadelní ústav

http://www.idu.cz/cs/


kontakt:

224 809 111
info@idu.cz

 

 

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky. Byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav a od poloviny 70. let 20. století sídlí v barokním Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1.

IDU je otevřené informační, vědecké, poradenské, vzdě­lávací, produkční a nakladatelské centrum pro oblast divadla;vedle všech těchto činností shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla.

Sbírka Divadelního ústavu, podsbírka Scénografická byla založena v roce 2006. Soustřeďuje se na artefakty českých divadelních výtvarníků a výtvarnic vytvořené na našem území (od 20. let 20. století do současnosti) a obsahuje originály scénických a kostýmních návrhů, makety, návrhy loutek, skici nebo technické výkresy. Mezi osobnosti zastoupené ve sbírce patří Vlastislav Hofman, František Tröster, Josef Svoboda, Jan Sládek, Libor Fára, Luboš Hrůza, Otakar Schindler, Jaroslav Malina, Miroslav Melena, Jan Dušek, Marta Roszkopfová, Helena Anýžová, Jana Zbořilová, Jana Preková a další. Digitalizované sbírkové předměty jsou propojeny s ostatními databázemi IDU (Dokumentace, Bibliografie, Fotografická sbírka a fond, Fond scénografické dokumentace, Videotéka, Knihovna) a zpřístupněny v rámci Virtuální studovny na internetu (http://vis.idu.cz). V ideálním případě je tak možné díky souboru faktografických údajů (divadlo, autoři, inscenátoři, účinkující) a pramenů ikonografického charakteru (fotografie, scénografické návrhy, makety, divadelní plakáty) získat ucelenou informaci jak o jednotlivých složkách inscenace, tak o její výsledné podobě.