Vlastivědné muzeum v Šumperku

www.muzeum-sumperk.cz

kontakt:
583 363 070
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

  

Vlastivědné muzeum v Šumperku je příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem. Spravuje celkem šest sbírek, a to šumperského, zábřežského a mohelnického muzea, Havelkova muzea a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Sbírky jsou dále rozdělené na podsbírky (archeologické, historické, botanické, zoologické, geologické a současnost) a dokumentují přírodu, prehistorii, historii a dějiny umění v regionu severozápadní Moravy. Pod správu Vlastivědného muzea v Šumperku spadá pět zařízení. Prvním z nich je Muzeum Šumperk sídlící v Pavlínině dvoře, původně hospodářském statku přestavěném na novorenesanční palác. Stálou expozicí šumperského muzea návštěvníky díky automatickému zvukovému průvodci ve čtyřech jazycích provází hlas baronky Paulíny Chiari, po níž je budova pojmenovaná. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov láká svou jedinečnou trofejní a přírodovědeckou sbírkou, která se dodnes zachovala prakticky ve stejném stavu, jak ji nechal na přelomu 19. a 20. století na svém zámku instalovat kníže Jan II. z Lichtenštejna. Muzeum Mohelnice se nachází v areálu bývalé fary v domě, který byl pravděpodobně součástí zaniklého mohelnického hradu a jehož historie sahá až do druhé poloviny 13. století. Ve středověkých sklepních prostorách je od roku 2012 zpřístupněna archeologická expozice. Muzeum Zábřeh sídlí v tzv. domě Pod Podloubím, což je dům mázhausového typu z poloviny 16. století. Památník Adolfa Kašpara v Lošticích s expozicí původních prací a ateliérem známého českého ilustrátora, malíře a grafika Adolfa Kašpara je umístěn v jeho letním sídle. Všechna tato zařízení prezentují sbírky v jedné nebo dvou stálých expozicích i formou krátkodobých výstav a doprovodných akcí pro veřejnost.