Oblastní muzeum v Mostě

http://www.muzeum-most.cz/index.html

kontakt:
476 102 271
recepce@muzeum-most.cz


Muzeum sídlí v budově bývalého německého reálného gymnázia, kde představuje své stálé expozice věnované historickému nábytku, baronce Ulrice von Levetzow, mineralogii Krušnohoří, geologické minulosti Mostecka a přírodě severozápadních Čech. Oblastní muzeum v Mostě vzniklo postupným sloučením několika institucí: Městského muzea v Mostě (založeného 1888), Podkrušnohorského muzea v Mostě (zal. 1928), Městského muzea v Horním Litvínově (zal. 1897) a Místního muzea v Hoře Svaté Kateřiny (zal. 1909). Každé z muzeí se soustředilo na jiný okruh zájmu, a proto každé z nich obohatilo současné muzejní sbírky jiným způsobem.
V současnosti  se odborná činnost Oblastního muzea v Mostě zaměřuje na uchovávání, odbornou evidenci a doplňování svých bohatých fondů zaměřených především na historii a přírodu Mostecka, v širších souvislostech na přilehlé oblasti Krušných hor a Českého středohoří.