Muzeum loutkářských kultur Chrudim

http://www.puppets.cz/

kontakt:
+420 469 620 310
puppets@puppets.cz


Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo otevřeno 2. července 1972. O založení mezinárodního loutkářského muzea se však uvažovalo již od roku 1929, kdy na setkání československých a zahraničních loutkářů v Praze vznikla Mezinárodní loutkářská unie (UNIMA). K průlomu došlo v roce 1969, kdy byl závěrečný program kongresu UNIMA spojen s mezinárodní přehlídkou amatérských loutkářů v Chrudimi (tzv. Loutkářská Chrudim). Půvabné město ve východních Čechách se poté stalo i díky své loutkářské tradici sídlem nového muzea místo původně zamýšlené Prahy. Nové muzeum loutkářských kultur dostalo od města k dispozici renesanční Mydlářovský dům v Břetislavově ulici, kde sídlí dodnes. V průběhu let se muzeum rozšířilo o několik sousedních domů.

Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka prof. PhDr. Jana Malíka (1904-1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele, který se výrazně zasloužil o vznik muzea. Dnes vlastní muzeum kolem 50.000 sbírkových předmětů, z toho více než 9.000 loutek z celého světa. Do sbírky dále patří scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny a rukopisy. Muzejní knihovna se specializovaným fondem čítá okolo 18 tisíc svazků.

Činnost muzea se neomezuje pouze na shromažďování a zpracovávání dokumentů týkající se vývoje českého a světového loutkářství.  Organizuje také výstavy ve svých prostorách i jinde v ČR a v zahraničí, připravuje přednášky a doprovodné programy pro školy, skupiny a veřejnost.

Přístup do muzea je částečně bezbariérový.