Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

http://www.slovackemuzeum.cz/

kontakt:
+420 572 556 556
info@slovackemuzeum.cz

  

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Již od svého vzniku v roce 1914 se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce.

Veřejnosti slouží hlavní budova ve Smetanových sadech, v níž návštěvníci mohou zhlédnout stálou národopisnou expozici Slovácko dokumentující lidové zvyky a obyčeje na Slovácku v průběhu kalendářního roku a lidové oděvy regionu. Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici nabízí svým návštěvníkům prohlídku stálé expozice Umění jihovýchodní Moravy, zahrnující obrazy, sochy a kresby předních umělců regionu z 19. a 20. století. V Památníku Velké Moravy ve Starém Městě vybudovaném nad základy kostela z 9. století, představuje nová multimediální expozice dějinné okamžiky Velké Moravy i běžný život člověka tehdejší doby. Volně přístupné jsou národní kulturní památky – archeologické lokality v Uherském Hradišti-Sadech, Starém Městě, Modré u Velehradu. V bývalé jezuitské koleji v Uh. Hradišti se nachází expozice Uherské Hradiště – město královské. Muzeum pečuje o soubor lidových staveb v Topolné s expozicemi lidového bydlení a kovářství a v roce 2010 otevřelo unikátní Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově dokumentující podomáckou výrobu destilátů na moravsko-slovenském pomezí.