Západočeské muzeum v Plzni

www.zcm.cz

kontakt:
378 370 111
info@zcm.cz


Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. V současné době muzeum spravuje na území Plzně celkem čtyři objekty: hlavní budovu v Kopeckého sadech, Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), Muzeum loutek (ML) a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (MCU). Od roku 2015 spadá pod jeho správu rovněž Muzeum Dr. Bohumila Horáka v Rokycanech (MBH), národní technická památka Vodní hamr Dobřív a Pamětní síň Jindřicha Mošny. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Od počátku 90. let muzeum rozvíjí prostřednictvím grantů a ústavních úkolů vědecko-výzkumnou práci; vydává řadu odborných publikací a sborníků přírodovědného i společensko-vědního zaměření.