Městské muzeum Týn nad Vltavou

http://www.tnv.cz/zamek-mestske-muzeum/d-2098

kontakt:
385 772 303-4
muzeum@kultura.tnv.cz
 

Historicky první expozice místního městského muzea byla otevřena roku 1932. Současné muzeum sídlí od roku 1955 v budově historického zámku, v kterém se návštěvníkům skrze nově zrekonstruovanou interaktivní expozici nabízí exkluzivní pohled na historii vltavotýnského regionu od pravěku až po současnost. Součástí prezentované muzejní kolekce je i jedna z největších sbírek vltavínů, či expozice vorařství a loutek. Kromě sbírkové, výstavní a publikační činnosti, muzeum dále provozuje prohlídky podzemních chodeb pod zámkem, či pořádá besedy pro mládež i veřejnost. V samotné budově zámku je spolu s muzeem umístěna i Městská knihovna.