Muzeum Českého lesa v Tachově

http://www.muzeum.tachov.cz/

kontakt:
374 722 171
muzeum@tachov.cz


Muzeum Českého lesa v Tachově, bylo založeno v roce 1954 jako muzeum okresní vlastivědné. Sbírky muzea jsou rozděleny na dvě hlavní větve a to společenskovědní (Archeologie, Numismatika, Zbraně, Etnografie, Památky psané a tištěné, Cín, Faleristika, Kovové výrobky, Lapidárium, Lesodřevařství, Sfragistika, Umění) a přírodovědné (Botanická podsbírka, Zoologická podsbírka, Geologická podsbírka, Entomologická podsbírka).