Východočeské muzeum v Pardubicích

http://www.vcm.cz/

kontakt:
466 799 240
vcm@vcm.cz

 

Sídlem Východočeského muzea v Pardubicích je od roku 1920 zámek Pardubice, který byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou. Nyní je otevřena expozice sbírky českého skla, hlavně ateliérového skla 20. století, expozice sbírky zbraní, sbírky pohlednic Orbis pictus, numismatická expozice, přírodovědná expozice a expozice sbírky hraček. Na sbírkotvorné činnosti se podílejí oddělení archeologické, přírodovědné a historické.