Hornické muzeum Příbram

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/novinky/

kontakt:
318 626 307
info@muzeum-pribram.cz

  

Hornické muzeum Příbram patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku.

Kromě areálů v Příbrami - Březových Horách se prezentuje muzeum rovněž pobočkami situovanými v okolí města, v lokalitách dotčených též báňskou činností. (Vysokochlumecko - těžba zlata, antimonu, žuly; Novoknínsko - těžba zlata; Vojna - těžba železných rud, stříbra a olova, uranové rudy).