Regionální muzeum v Chrudimi

http://www.muzeumcr.cz/

kontakt:
469 620 330
info@muzeumcr.cz


Počátky muzea sahají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena Muzejní společnost (1865).
 
Důležitou součástí fondu je velmi cenná sbírková knihovna a také soubor uměleckého řemesla, které vždy patřilo a i nadále patří k akvizičním prioritám chrudimského muzea. Oblastí profesního zájmu dnešního muzea je území chrudimského regionu.
Sbírkový fond je podle oborů a materiálových skupin rozdělen do šesti podsbírek: historie, výtvarné umění, etnografie, přírodovědná podsbírka, archeologie a knihovna. 
 
Sbírka obsahuje několik jedinečných specifických souborů, např. soubor původních litografií plakátů Alfonse Muchy z přelomu 19. a 20. století, historické i současné lidové hračky z chrudimského regionu, velkou kolekci dýmek z Prosečska, vánoční ozdoby regionální provenience, textilní výšivky a kolekci kování z 19. století.