Vlastivědné muzeum v Olomouci

http://www.vmo.cz/

kontakt:
585 515 111
vmo@vmo.cz

  

V září roku 1883 byl založen Musejní spolek olomoucký (o dva roky později přejmenován na Vlastenecký spolek musejní v Olomouci). Při tomto spolku vzniklo i první české muzeum na Moravě. 

Povahou sbírkového fondu v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Muzeu patří klášter klarisek, klášterní kostel sv. Kláry a školní budova jezuitské univerzity.

Stálé expozice: Příroda Olomouckého kraje, Olomouc – patnáct století města, Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis, Od kolébky do hrobu, Galerie osobností Olomouckého kraje, Příběh kamene – expozice geologie, archeologie a lapidária, Lomená galerie.