Muzeum východních Čech v Hradci Králové

http://www.muzeumhk.cz/novinky.html

kontakt:
495 512 391
info@muzeumhk.cz


Muzeum východních Čech v Hradci Králové bylo založeno v roce 1880. Zpočátku tvořily sbírkový fond předměty zakoupené na Výstavě starožitností a památností v roce 1879 a městské památky uchované do té doby na radnici. Začal se ale rychle rozrůstat a na počátku 20. století vyvstala potřeba najít muzeu adekvátní prostory. Situace byla vyřešena stavbou reprezentativní muzejní budovy podle návrhu Jana Kotěry v letech 1909–1912, kde muzeum sídlí dodnes (Eliščino nábřeží 465). Po 2. světové válce se jeho součástí stalo přírodovědecké muzeum a městská galerie. V současnosti je Muzeum východních Čech v Hradci Králové největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tematických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.