Severočeské muzeum v Liberci

http://www.muzeumlb.cz/

kontakt:
485 246 111
muzeumlb@muzeumlb.cz

  

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Již v prvních letech existence se podařilo shromáždit mimořádně bohaté sbírky prakticky ze všech zájmových oborů. S ohledem na místní tradice severních Čech však největší pozornost patřila sklu a textilu. Rychle rostoucí sbírkové fondy si vyžádaly vlastní budovu, která byla postavena v letech 1897 - 1898 podle návrhu Friedricha Ohmanna v romanticko-historizujícím stylu. Monumentální komplex doplňuje replika renesanční věže liberecké radnice a přístavba tzv. měšťanského domu, připomínajícího původní měšťanskou zástavbu z konce 18. století. Po 2. světové válce byly v rámci reorganizace k muzeu přičleněny regionální sbírky ze zrušeného Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři sbírková oddělení: přírodovědecké, historické (s archeologií) a uměleckohistorické. Tomuto členění odpovídají i stálé expozice. Ročně muzeum navíc realizuje přibližně 20 krátkodobých výstav.