Muzeum Podkrkonoší
v Trutnově

http://www.muzeumtrutnov.cz/

kontakt:
499 811 897
muzeum@muzeumtrutnov.cz


Muzeum s působností pro Trutnov a přilehlý region Krkonoš a Podkrkonoší sídlí v domě postaveném na místě trutnovského hradu (Školní 150). Skromné počátky muzejní činnosti ve městě se datují už do roku 1890, ovšem teprve v polovině 20. let 20. století se mohla více rozvinout. V té době muzeum získalo několik místností v budově školy, která nakonec roku 1950 připadla muzeu celá a umožnila mu začít s pořádáním krátkodobých výstav. Muzeum v současnosti připravuje nové stálé expozice. V roce 2015 plánuje zpřístupnit jejich první část, věnovanou hradům, zámkům a venkovským usedlostem Trutnovska. Druhá část se zaměří na historii Trutnovska od pravěku do 20. století.