Městské muzeum v Železném Brodě

http://muzeumzb.cz/

kontakt:
483 389 081
muzeum@zelbrod.cz


Železnobrodské muzeum vzniklo ve druhé polovině 19. století. Cílem jeho zakladatelů bylo uchovávat a ochraňovat historické památky spjaté s historií města, jeho kulturou a běžným životem. Poslání muzea se od minulých dob nezměnilo, jen rozšířilo svou působnost na celý region Železnobrodska. Zaměřuje se především na dokumentování historie a současnosti s důrazem na zdejší specifikum – sklářskou výrobu. Sklářská expozice se nachází v budově někdejší městské spořitelny z roku 1936 (náměstí 3. května 37). Přibližuje historii výroby skla v Železném Brodě od poloviny 19. století do současnosti. Vystaveny jsou ukázky domácího zpracování skleněné suroviny – výroba mačkaných a vinutých perlí, broušení a navlékání. Další část představuje činnost železnobrodské sklářské školy, založené roku 1920. Národopisná expozice muzea se nachází v jednom z největších a nejkrásnějších domů, který reprezentuje pojizerskou lidovou architekturu 19. století (dům Běliště, Železný Brod 57).