Městské muzeum Žacléř

http://www.muzeum-zacler.cz/

kontakt:
499 739 225
muzeum@zacler.cz

  

Muzeum sídlí v památkově chráněné budově určené původně okresnímu soudu (Rýchorské náměstí 10). Veřejnosti bylo otevřeno v květnu 1999. Stálá expozice věnovaná dějinám městečka a jeho okolí seznámí návštěvníky se slavnými rodáky, důležitými průmyslovými podniky i historií dobývání černého uhlí. Stranou nenechává ani existenci pracovních a zajateckých táborů ve městě za 2. světové války. Závěrečná část expozice přibližuje každodenní život minulých generací na příkladu nástrojů, hraček, nábytku a oblečení, které se podařilo shromáždit ve sbírkách muzea. Městské muzeum dává prostor také krátkodobým tematickým výstavám.