Trampské muzeum

http://www.trampskemuzeum.cz/

kontakt:
info@trampskemuzeum.cz


Od 11. ledna 2010 sdružení zahájilo příjem a zpracování trampských sbírek pro Národní muzeum. Bohatá a velmi přínosná sbírkotvorná činnost během roku 2012 přinesla své výsledky v roce následujícím. Na jaře 2013 muzeum představilo významnou kolekci předmětů z pozůstalosti Kapitána Kida.