Památník písemnictví na Moravě

http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/

kontakt:
547 229 136
rajhrad@muzeumbrnenska.cz


 


Památník byl v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě (Klášter 1) pro veřejnost otevřen 1. července 2005. Návštěvníkům Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků. Odborné badatelské veřejnosti je od poloviny roku 2006 zpřístupněna Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad a Knihovna Muzea Brněnska, které spravuje Památník písemnictví na Moravě.