Regionální muzeum v Českém Krumlově

http://www.muzeumck.cz/

kontakt:
380 711 674
info@muzeumck.cz


Muzeum sídlí v budově bývalého jezuitského semináře, nejstarší raně barokní budově ve městě (Horní ulice 152). První muzejní expozice tu byla otevřena v roce 1952. Stálé expozice představí návštěvníkům obraz dějinného vývoje města i regionu od pravěku do konce 19. století, ojedinělý soubor vybavení barokní lékárny nebo keramický model Českého Krumlova v měřítku 1:200. Součástí muzea je Památník - rodný domek Adalberta Stiftera v Horní Plané, který mapuje život a dílo tohoto ”básníka Šumavy”. Zanedlouho přibude také terénní stanice experimentální archeologie u Křížového vrchu nad Českým Krumlovem.