Národní ústav lidové kultury

http://www.nulk.cz/

kontakt:
518 306 611
info@nulk.cz

  

Národní ústav lidové kultury usiluje o ochranu hodnot vytvářených po celá staletí, v nichž je zobrazen život předků, jsou proto základem kulturní identity, zdrojem kulturní rozmanitosti a vzdělanosti. Mezi ochraňované hodnoty se počítá hudební, taneční a slovesný folklor, hry, mytologie, obřady, obyčeje a zvyky, způsob obživy a tradiční zemědělské postupy, řemeslnické výrobky a technologie, architektura a další druhy lidové umělecké tvorby. Sídlí ve Strážnici (Zámek 672) a spravuje celkem 45 ha zeleně a 99 objektů, z nichž je 7 památkově chráněných - jedná se o budovu zámku, zámecký park, Černou bránu, budovu bývalého pivovaru - vstupní areál do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, objekt hájenky a dvě kapličky.