Muzeum Středního Pootaví Strakonice

http://www.muzeum.strakonice.cz/

kontakt:
383 321 537
informace@muzeum-st.cz

 

Muzeum sídlí v areálu strakonickém hradu, který patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách. Na soutoku řek Otavy a Volyňky ho založil rod Bavorů ze Strakonic už v 1. čtvrtině 13. století. Expozice muzea se nacházejí v hradním paláci v jižní části hradu. V 11 sálech je návštěvníkům představena historie regionu od pravěku přes středověk až po druhou polovinu 20. století. Mimořádné jsou expozice dud a dudáctví v Čechách, legendární značky ČZ či expozice připomínající Rožmberky a řád Maltézských rytířů na Strakonicku. Muzeum nabízí 3 prohlídkové okruhy, jejichž lákadlem je také papírový model hradu, vyhlídková hradní věž Rumpál, kapitulní síň s ambitem nebo hradní černá kuchyně. K muzeu patří také Zámecká galerie a unikátní technická památka – vodní mlýn v Hoslovicích.