Masarykovo muzeum v Hodoníně

http://www.masaryk.info

kontakt:
518 351 834
masarykovomuzeum@masaryk.info

  

Masarykovo muzeum v Hodoníně kromě pracoviště v Hodoníně (zámeček s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště) spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově (zaměřuje se na historii, etnografii a archeologii bývalého okresu Kyjov), Městské muzeum ve Veselí nad Moravou (Archeologie od starší doby kamenné po dobu hradištní, historie od založení hradu a města. Etnografická expozice zaměřena na výšivky, kroje, keramiku, nábytek, kraslice) a Slovanské hradiště v Mikulčicích (Významná středověká památka Staré a Velké Moravy (8. - 10. století). Dvě archeologické expozice s velmi cennými nálezy. Sídlo velkomoravských králů a místo působení sv. Cyrila a Metoděje.). Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.