Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

http://muzeum.netolice.cz/

kontakt:
388 324 251
muzeum@netolice.cz


Městské muzeum spolu s informačním střediskem sídlí v nejzachovalejším renesančním domě na netolickém náměstí (Mírové náměstí 248). Roku 1940 založil tehdejší starosta a advokát JUDr. Otakar Kudrna nadaci, které odkázal renesanční dům, sídlo současného muzea, a své rozsáhlé soukromé sbírky, jež tvoří základ dnešního sbírkového fondu. Nadace byla zestátněna, majetek posléze přešel na město Netolice a došlo ke sloučení s městským muzeem, které vzniklo roku 1909. Několik generací rodu Kudrnů bylo význačnými občany města, mecenáši a scestovalými sběrateli. Díky jejich sběratelské vášni má netolické muzeum nezvykle rozsáhlé a cenné sbírky, do kterých patří např. vlastní obraz Karlštejna od Karla Hynka Máchy nebo prvotisk Máje. Stálá expozice muzea se věnuje historii Netolic a místním tradicím, samostatný expoziční sál je věnován zakladatelskému rodu Kudrnů.