Židovské muzeum v Praze

http://www.jewishmuseum.cz

kontakt:
222 749 211
office@jewishmuseum.cz


Židovské muzeum v Praze patří k nejstarším evropským židovským muzeím, bylo založeno v roce 1906. U jeho zrodu stáli historik a hebraista Salomon Hugo Lieben a představitel českožidovského hnutí, magistrátní rada August Stein. Základem jeho sbírky se staly předměty ze synagog a modliteben, jež zanikly v důsledku asanace pražského židovského ghetta.
Mezi památky Židovského muzea v Praze patří: Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Klausová synagoga, Obřadní síň, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov, Galerie Roberta Guttmanna.