Uměleckoprůmyslové museum v Praze

http://www.upm.cz/

kontakt:
info@upm.cz
251 093 220

  

Hlavním předmětem činnosti uměleckoprůmyslového musea je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. Museum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí. 
 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.
 
Hlavní budova musea se nachází v Praze v ulici 17. listopadu, č. p. 2. Muzeum má i další pobočky mimo hlavní budovu: Muzeum textilu v České Skalici, Galerie Josefa Sudka v Praze, Kamenice nad Lipou, Klášterec nad Ohří.