Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel

http://textilniskola.cz

kontakt:
224 218 850
reditelka@textilniskola.cz

  

S dlouhodobě budovanou školní sbírkou neodmyslitelně souvisí historie školy. Nejstarším datem, od kterého se odvíjí výuka textilních technik v Praze, je rok 1767, kdy císařovna Marie Terezie založila první krajkářskou školu. 
Sbírka dnes představuje unikátní soubor textilních děl, který dokumentuje v dlouhodobé časové perspektivě nejen činnost školy, ale zároveň dějiny českého textilního umění. Zahrnuje téměř 2900 exponátů s převahou zastoupení paličkované krajky, výšivky, v menším počtu šitou krajku, ostatní umělecko-řemeslné textilní techniky a přes 10000 návrhů. Unikátnost sbírky se zakládá, ve srovnání s muzejními sbírkami, právě na spojení se školou, tedy spojení práce profesionálních výtvarníků s učebním procesem a činností žáků.
Neustále rozšiřovaná bohatá textilní sbírka, v posledních letech o studentské práce, je často prezentována veřejnosti na domácích i zahraničních výstavách. Mezinárodní úspěchy dokládají, že škola své tradici nezůstává nic dlužna.
Návštěvu depozitáře lze domluvit s vedením školy.