Památník národního písemnictví

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

kontakt:
220 516 695
post@pamatnik-np.cz

  

Památník národního písemnictví je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl. 
 
Mezi budovy Památníku patří část Strahovského kláštera, letohrádek Hvězda a Zámek Staré Hrady u Libáně.