Národní muzeum 
Knihovna Národního muzea

http://www.nm.cz/Knihovna-NM/

kontakt:
224 497 111

nm@nm.cz

  

Jako veřejná knihovna a druhá největší knihovna s historickými fondy v České republice vznikla společně s Národním muzeem v roce 1818. U jejího zrodu stála důležitá osobnost českého národního obrození Josef Dobrovský, jako knihovník zde pracoval např. i jeho žák Václav Hanka. Od roku 1891 do 2001 sídlila knihovna v historické budově na Václavském náměstí, po dobu rekonstrukce jsou však sbírky umístěny v sousední Nové budově Národního muzea, ve Zbraslavském zámku a v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce. Depozitáře jsou situovány mimo Prahu v Terezíně a Radonicích nad Ohří. K dispozici jsou návštěvníkům a badatelům také studovny ve všech zmiňovaných pobočkách.

Od roku 2000 se sbírky systematicky digitalizují, knihovna Národního muzea se podílela např. na projektu Memoriae Mundi Series Bohemica, v rámci něhož byly digitalizovány historické knižní fondy. Od roku 2003 funguje v rámci knihovny on-line katalog. V současné době je možné digitalizovaný materiál sbírek zhlédnout na portálu eSbírky.cz, rukopisy a staré tisky pak na stránkách Manuscriptorium.