Národní muzeum - České muzeum hudby

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/

kontakt:
224 497 111
nm@nm.cz

  

České muzeum hudby patří do korporace Národního muzea od roku 1984. Historie jeho vlastních sbírek však sahá až do roku 1913, kdy byl pod vedením muzikologa a skladatele Emila Axmana zřízen notový archiv. Jednotlivé expozice sídlí v pražských i mimopražských objektech, které historicky korespondují s konkrétní vystavovanou sbírkou. Hlavní budova Českého muzea hudby se nachází v Praze- Karmelitské ulici (Karmelitská 2/4, Praha 1, 118 00) a slouží jako prostor pro trvalou expozici i jako výstavní prostor krátkodobých výstav. V Praze se také nachází Muzeum Antonína Dvořáka (Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2), Muzeum Bedřicha Smetany (Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1) a Památník Jaroslava Ježka (Kaprova 10, Praha 1, 110 00). Další objekty se nachází mimo Prahu a úzce souvisí s osobnostmi, které významně ovlivnily hudební klima české i zahraniční kultury.