Národní muzeum - Náprstkovo muzeum

http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/

kontakt:
224 497 111
nm@nm.cz

  

Náprstkovo muzeum nese název podle významné osobnosti Vojtěcha Náprstka (1826 - 1894), který svou činností nastartoval zájem o cizokrajné kultury. Tento cestovatel, politik a propagátor novátorských myšlenek založil po své cestovatelské zkušenosti v Americe České průmyslové muzeum, sídlící na místě bývalého rodinného pivovaru (dnešní budova Náprstkova muzea). Shromažďoval zde umělecké a etnografické sbírky svých přátel - cestovatelů a vytvořil z instituce centrum české inteligence. Po smrti Vojty Náprstka bylo muzeum přejmenováno na Národopisné muzeum, po roce 1946 byla sbírkotvorná činnost zaměřena na neevropské kultury. Součástí Náprstkova muzea je i knihovna, která sídlí v domě U Halánků v Praze na Betlémském náměstí. Muzeum patří pod hlavičku Národního muzea od roku 1932. Struktura jeho výstavní činnosti odpovídá kulturnímu a etnologickému zaměření, které ustanovil v 19. století již Vojta Náprstek.