Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum

http://www.nm.cz/Prirodovedecke-muzeum/

kontakt:
224 497 111
nm@nm.cz

  

Historie sbírek Přírodovědeckého muzea je přímo spojena se založením Vlasteneckého, později Národního muzea roku 1818. Jeho obsah je tvořen unikátními sbírkami, které muzeu věnoval např. spoluzakladatel muzea Kašpar hrabě Šternberk nebo cestovatel Emil Holub. Muzeum spravuje bohaté paleontologické, botanické, entomologické nebo zoologické sbírky, jsou uloženy v depozitářích v Praze – Horních Počernicích. Portál eSbírky představuje prozatím ukázky z antropologické a mineralogické sbírky, tento publikovaný fond se bude nadále rozšiřovat.