Muzeum policie České republiky

http://www.muzeumpolicie.cz

kontakt:
224 922 183
kleisner@muzeumpolicie.cz


Muzeum policie České republiky sídlící na pražském Karlově (Ke Karlovu 1, Praha 2) vzniklo roku 1991. Sbírka muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území bývalého Československa od jeho vzniku v roce 1918 až do současnosti, s několika krátkými exkurzy do období Rakousko-Uherské monarchie. Expozice je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická, případně didaktická zařízení může návštěvník sám vyzkoušet. Cílem a účelem muzejní expozice, jež je doplněna více než osmi sty fotografiemi a prakticky dvojnásobným množstvím textů, je prezentace potřeby policejních složek v demokratickém právním státě, prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje.