Poštovní muzeum

https://www.postovnimuzeum.cz

kontakt:
222 312 006
postovni.muzeum@cpost.cz


Muzeum bylo zřízeno 18. prosince 1918. Památky z dějin poštovnictví měly dokládat svébytnost českého a slovenského národa. Ve stejný den byla vydána i první československá poštovní známka, známé „Hradčany“ dle návrhu Alfonse Muchy.
Poštovní muzeum Praha sídlí v Praze 1 (Nové mlýny 2), nedaleko nábřeží Ludvíka Svobody. Prohlídková trasa zahrnuje přízemí s expozicí československých, českých i zahraničních známek a 1. patro, kde se konají krátkodobé výstavy z historie pošty a známkové tvorby. Zážitek z návštěvy je umocněn nástěnnými malbami z roku 1847 od významného českého malíře Josefa Navrátila.
 
Pobočka muzea se nachází v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě (Klášter 136). Prohlídková trasa, zahrnující téměř 2 000 m2, zachycuje poutavým způsobem vývoj poštovních služeb a jejich proměnu. K tomu je využito velké množství autentických předmětů včetně poštovních stejnokrojů, štítů, schránek, pokladen a telekomunikačních přístrojů, dokumentujících každodenní poštovní provoz. Historii poštovní dopravy představuje unikátní sbírka kočárů a saní.
 
Návštěva expozic Poštovního muzea Vám umožní poznat dějiny pošty, cestování, telegrafu, telefonu, dopravní techniky a uvede Vás do světa poštovních známek. Ať už navštívíte Poštovní muzeum v Praze, nebo jeho pobočku ve Vyšším Brodě, věříme, že to bude příjemný kulturní zážitek.