Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

http://www.usd.cas.cz/

 

kontakt:

257 286 362

usd@usd.cas.cz


Ústav pro soudobé dějiny (ÚSD) byl založen na začátku roku 1990 jako pracoviště institucionálně spadající pod Akademii věd České republiky. Od počátku byl zaměřen na studium českých a československých dějin po roce 1938. Výzkum, struktura i personální obsazení pracoviště se postupem času měnily v souvislosti s proměnami témat a vědeckých přístupů. Od dějin represe a politických událostí se badatelé ústavu posunuli ke komplexněji pojaté historii zabývající se dějinami společnosti, hospodářství, idejí, každodennosti či mezinárodních vztahů. V současnosti je ústav členěn do čtyř oddělení (oddělení dějin okupace a budování socialismu, oddělení reálného socialismu, oddělení pozdního socialismu a postsocialismu a Kabinet dějin vědy). Paralelně s nimi pak existuje více pracovních skupin a badatelských center, jež vycházejí ze společných témat a projektů. Zaměstnanci ústavu působí či spolupracují s řadou akademických, univerzitních i veřejných a státních institucích. Činnost ústavu je založena na pořádání konferencí, seminářů, sympozií a workshopů a vydávání několika edičních řad a časopisu s názvem Soudobé dějiny. Součástí ústavu je jedinečná oborová knihovna a rozsáhlý dokumentační archiv. ÚSD rovněž spolupracuje s řadou zahraničních vědeckých a odborných institucí.